fbpx

MEKOSTAR

Rau Quả An Toàn Chuẩn Quốc Tế

Rau Quả An Toàn Chuẩn Quốc Tế

Đảm bảo chất lượng –
Cần Thơ

Mekostar luôn cam kết mang đến cho khách hàng của mình các loại trái cây và rau củ có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam. Một trong những minh chứng cho cam kết này của chúng tôi là các chứng nhận chất lượng mà chúng tôi đạt được. Không dễ để hiểu hết ý nghĩa và phạm vi áp dụng của các chứng nhận, vì vậy, bạn có thể tham khảo phần giới thiệu về các chứng nhận chất lượng cho chuỗi giá trị của Mekostar ở dưới đây. Mỗi chứng nhận chất lượng sẽ được áp dụng cụ thể cho một hoặc nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị, vì vậy không phải tất cả các chứng nhận này được tìm thấy trên bao bì sản phẩm của chúng tôi. Trên trang thông tin sản phẩm, bạn có thể tìm thấy các chứng nhận cụ thể áp dụng cho từng sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

Tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. là tổ chức tư nhân đặt ra bộ tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm nông nghiệp trên toàn thể giới. Đây là tiêu chuẩn cho hoạt động sản xuất trái cây và rau củ được yêu cầu bởi tất cả các chuỗi siêu thị ở Châu Âu và ở các quốc gia khác trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc nông sản sẽ không thâm nhập được vào đa số các chuỗi siêu thị hàng đầu trên thế giới nếu không đạt tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. giúp người tiêu dùng an tâm về nguồn gốc của nông sản, bằng cách đặt ra các quy tắc quản lý trang trại rõ ràng. Các quy tắc bao gồm: giảm sử dụng các chất hóa học, giảm thiểu tác động đến môi trường gây bất lợi cho hoạt động nông nghiệp, đảm bảo trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn của người lao động cũng như phúc lợi động vật. Chứng nhận GLOBALG.A.P. phải được gia hạn mỗi năm một lần.

Bối cảnh:

GLOBALG.A.P. được biết đến đầu tiên dưới tên gọi EurepGAP. Tổ chức này được thành lập thông qua sáng kiến của các chuỗi bán lẻ hàng đầu Châu Âu trong Nhóm làm việc về Bán lẻ nông sản Châu Âu (Euro-Retailer Produce Working Group hay EUREP). Xuất phát điểm của nó là nỗ lực xây dựng các tiêu chuẩn và quy trình phát triển Thực Hành Nông Nghiệp Tốt (Good Agricultural Practices, hay G.A.P.) trong hoạt động nông nghiệp truyền thống, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý cây trồng tổng hợp và tiếp cận có trách nhiệm đối với phúc lợi của người lao động.

Đối tượng liên quan?

GLOBALG.A.P. là tiêu chuẩn tiền trang trại, nghĩa là nó bao gồm tất cả các khâu của trồng trọt, từ vật tư đầu vào (hạt giống, phân bón, công cụ nông nghiệp, v.v.), thu hoạch, cho đến khi thành phẩm được xuất đi. Tiêu chuẩn có 218 điểm kiểm soát, đảm bảo rằng hoạt động sản xuất trái cây và rau củ đạt tiêu chuẩn.

VIETGAP

VietGAP là một tiêu chuẩn chất lượng trang trại, biến các yêu cầu của người tiêu dùng thành các quy định về Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (Vietnamese Good Agricultural Practices). VietGAP được xây dựng để giúp thực hiện và duy trì tốt các hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở Việt Nam. Tiêu chuẩn này được coi là bước đệm cho nông dân muốn xuất khẩu vì nó đồng nhất với các tiêu chuẩn G.A.P. chung mà ASEAN công bố cho các nước thành viên. VietGAP đưa ra nguyên tắc cho tất cả các quy trình liên quan đến sản xuất nông sản để đảm bảo kỹ thuật sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Bối cảnh:

Bộ tiêu chuẩn VietGAP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. VietGAP ra đời vào năm 2008, hướng tới liên tục cải tiến phương pháp sản xuất để tạo ra các sản phẩm sạch và an toàn, đặc biệt là trái cây và rau củ tươi.

Đối tượng liên quan?

VietGAP bao gồm những nguyên tắc kiểm soát chất lượng của tất cả các khâu, từ vật tư đầu vào (cây giống, phân bón, thức ăn, v.v.); thu hoạch cho đến khi sản phẩm rời khỏi trang trại.

EU Organic

Canh tác hữu cơ là một phương pháp nông nghiệp nhằm sản xuất thực phẩm bằng các chất và quy trình tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc canh tác hữu cơ có thể hạn chế tác động đến môi trường với những lợi ích như: sử dụng có trách nhiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; duy trì đa dạng sinh học; duy trì cân bằng sinh thái trong khu vực; nâng cao độ phì nhiêu của đất; và duy trì chất lượng nước.

Liên minh Châu Âu (EU) duy trì một hệ thống kiểm soát và thực thi nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các nguyên tắc và quy định về hữu cơ đang được tuân thủ đúng cách. Chỉ những đơn vị sản xuất, thương nhân, nhà phân phối, và nhà bán lẻ và tiếp thị tuân thủ các yêu cầu của hệ thống mới được phép sử dụng logo tiêu huẩn Hữu cơ Châu Âu (EU Organic). Tất cả các bên được cấp chứng nhận đều được kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo họ vẫn tuân thủ yêu cầu của hệ thống.

Bối cảnh:

Trước sự bùng nổ của thực phẩm hữu cơ ở Châu Âu vào giữa những năm 80, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra các biện pháp kiểm soát giúp người tiêu dùng tin tưởng rằng các quy tắc canh tác hữu cơ đang được tuân thủ tốt. Từ năm 1991, canh tác và sản xuất nông nghiệp hữu cơ phải chịu sự kiểm soát. Đồng thời Ủy ban Châu Âu liên tục cập nhật các quy tắc để đảm bảo rằng tiêu chuẩn Hữu cơ Châu Âu (EU Organic) đại diện cho các hệ thống thực phẩm và canh tác nông nghiệp công bằng, có ý thức bảo vệ môi trường, và tốt cho sức khỏe.

Đối tượng liên quan?

Tiêu chuẩn Hữu cơ Châu Âu (EU Organic) bao gồm quy định kiểm soát các hoạt động canh tác, từ vật tư đầu vào hữu cơ, thu hoạch, thành phẩm, cho đến khi sản phẩm rời khỏi trang trại. Tiêu chuẩn này cũng quy định về các bước đóng gói và bảo quản nông sản hữu cơ, đảm bảo phân biệt rõ giữa nông sản hữu cơ và nông sản thường. Ví dụ, không dùng chung bàn đóng gói hay băng chuyền vận chuyển trái cây hữu cơ và trái cây thường.

British Retail Consortium (BRC)

BRC Global Standards là chương trình chứng nhận chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm hàng đầu, được sử dụng bởi hơn 23.000 nhà cung cấp tại 130 quốc gia. Chứng nhận được cấp bởi một mạng lưới các tổ chức có thẩm quyền trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn của chứng nhận là khuôn khổ giúp quản lý tính an toàn, toàn vẹn, hợp pháp và chất lượng của sản phẩm. Chứng nhận tập trung vào phát triển quá trình trồng trọt an toàn của sản phẩm, kiểm soát môi trường và xây dựng các hệ thống an ninh lương thực để bảo vệ người tiêu dùng.

Bối cảnh:

Tiêu chuẩn BRC Global Standards về an toàn vệ sinh thực phẩm được phát triển bởi Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc (British Retail Consortium) vào năm 1998. Theo thời gian, nó đã phát triển thành một tiêu chuẩn được sử dụng toàn cầu, không chỉ để đánh giá các đơn vị bán lẻ, mà còn là nền tảng các yêu cầu và luật định mà nhiều công ty sử dụng để đánh giá nhà cung cấp của họ nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm đối với nông sản.

Đối tượng liên quan? 

Tiêu chuẩn BRC Global Standard dành cho các đơn vị sản xuất, phân phối và bán lẻ thực phẩm và nguyên liệu. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn này còn liên quan đến các lĩnh vực như thực phẩm, bao bì, bảo quản và phân phối.

Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)

Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (Hazard Analysis & Critical Control Point hay HACCP) là một hệ thống được công nhận ở cấp quốc tế dùng để giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hệ thống HACCP yêu cầu các công ty xác định và kiểm soát những mối nguy tiềm ẩn tại các khâu cụ thể trong toàn bộ quy trình sản xuất thực phẩm. Các mối nguy này bao gồm bất kỳ rủi ro thực phẩm nào có thể đe dọa việc sản xuất thực phẩm an toàn, dù là vi sinh, hóa học hay vật lý – nói một cách đơn giản, nó liên quan đến việc xác định những rủi ro có thể xảy ra trong hệ thống sản xuất thực phẩm và lên kế hoạch ngăn chặn.

Bối cảnh:

Vào những năm 1960, HACCP được tập đoàn Pillsbury (Pillsbury Corporation) và cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hợp tác xây dựng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các nhiệm vụ thám hiểm không gian có người lái đầu tiên. Sau nhiều vụ bê bối về an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra vào những năm 1970, HACCP nhanh chóng được các công ty áp dụng để đảm bảo quy trình sản xuất thực phẩm an toàn và từ đó mở rộng ra trong và ngoài ngành công nghiệp thực phẩm.

Đối tượng liên quan? 

Các doanh nghiệp thực phẩm (đơn vị sản xuất, chế biến, phân phối, v.v.) chủ động xin chứng nhận HACCP để đảm bảo đã phòng ngừa tất cả rủi ro có thể xảy ra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số quốc gia bắt buộc hoặc có yêu cầu pháp lý rằng doanh nghiệp thực phẩm phải có chứng nhận HACCP. Tuy nhiên, Việt Nam chưa áp dụng điều này.

The Ethical Trading Initiative (ETI), Sedex and SMETA

Sáng kiến thương mại đạo đức (Ethical Trading Initiative hay ETI), giải pháp quản lý dữ liệu đạo đức giữa các nhà cung cấp (Sedex) và Kiểm toán thương mại về thực hành đạo đức thành viên của Sedex (SMETA) là các tổ chức và hệ thống có liên quan đến nhau, tập trung vào việc tôn trọng quyền của người lao động và cải thiện điều kiện làm việc của những người trồng nguyên liệu thô hoặc sản xuất hàng tiêu dùng.

Các công ty được chứng nhận ETI áp dụng Bộ quy tắc thực hành lao động ETI (ETI Base Code). Bộ quy tắc này đưa ra các nguyên tắc dựa theo tiêu chuẩn của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và đảm bảo thực hành tốt nhất thương mại đạo đức. Các thành viên của Sedex sử dụng phương pháp luận dựa trên Bộ quy tắc thực hành ETI (ETI Base code) và áp dụng nó trong chuỗi cung ứng của họ. Các chuỗi cung ứng này được kiểm toán hàng năm bởi SMETA. Kết quả kiểm toán được đăng tải trong cơ sở dữ liệu của Sedex để các thành viên trong chuỗi có thể hiểu cách chuỗi cung ứng của họ quản lý quyền con người và điều kiện làm việc của người lao động như thế nào.

Bối cảnh:

ETI được thành lập năm 1998 bởi một nhóm nhỏ những người nhìn xa trông rộng muốn bảo vệ quyền của người lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu bằng xác định mức độ nghiêm túc của việc tuân thủ luật lao động của các công ty lớn từ đó đưa ra được mức độ tin cậy nhằm bảo về quyền lợi tối đa cho người lao động. 

Đối tượng liên quan?

Các nguyên tắc của Bộ quy tắc thực hành lao động ETI được áp dụng cho tất cả các mắt xích của chuỗi giá trị nông nghiệp. Ví dụ, để bán nông sản cho các nhà bán lẻ lớn ở Châu Âu, The Fruit Republic (chủ sở hữu thương hiệu Mekostar) phải chứng minh rằng các hoạt động lao động của họ và các nhà cung cấp của họ phù hợp với các nguyên tắc này.

GRASP

Đánh giá rủi ro về thực hành xã hội của GlobalG.A.P (GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice hay GRASP) là tiêu chuẩn xã hội của GLOBALG.A.P. GRASP được xây dựng và phát triển để đảm bảo rằng các hoạt động xã hội giải quyết những vấn đề cụ thể của người lao động như đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi, đạt tiêu chuẩn. Đây là một chứng nhận tự nguyện được thiết kế để bổ sung cho chứng nhận GLOBALG.A.P. Các nhà sản xuất có thể sử dụng GRASP để phát triển một hệ thống quản lý xã hội tốt, qua đó đảm bảo với người tiêu dùng rằng sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi của những người tạo ra thực phẩm cũng được tôn trọng như chính loại thực phẩm mà họ tạo ra.

Bối cảnh:

GRASP là chứng nhận bổ trợ cho GLOBALG.A.P. GRASP được phát triển để đáp ứng sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp tới việc quản lý một cách có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Đây là yếu tố chính trong thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Để thực hiện được điều này, các thành viên trong chuỗi cần phải chứng minh rằng quy trình sản xuất nông sản của họ tuân thủ đúng các yêu cầu về tôn trọng các yêu cầu và luật pháp quốc tế về lao động.

Đối tượng liên quan?

Tương tự như GLOBALG.A.P, GRASP được áp dụng ở cấp độ trang trại cho mọi nhân viên và công nhân tại trang trại: nhân viên cố định, nhân viên thời vụ và các lao động bán thời gian. GRASP cũng được áp dụng ở cấp độ nhà xưởng.

Previous
Next

Công nghệ trồng thủy canh ​​

Công nghệ trồng thủy canh cho phép cây trồng sinh trưởng trong các môi trường giàu dinh dưỡng với giá thể chứ không phải đất. Khi trồng trong đất, cây sẽ phải sử dụng dinh dưỡng tự thân để phát triển hệ thống rễ phức tạp nhằm tìm kiếm dinh dưỡng và nước. Phương pháp thủy canh mang các chất dinh dưỡng đến trực tiếp cho cây – với số lượng phù hợp và ở thời điểm phù hợp. Điều đó giúp cây tập trung năng lượng để ra quả, đạt chất lượng cao hơn và tăng trưởng nhanh hơn. Phương pháp thủy canh cũng có thể tiết kiệm 80% lượng nước cần thiết để nuôi dưỡng cây trồng, vì vậy nó rất tốt cho người tiêu dùng và môi trường.

Canh tác hữu cơ

Canh tác hữu cơ dựa vào các phương pháp tự nhiên điển hình như phân bón hữu cơ, hoặc biện pháp thiên địch để ngăn ngừa và kiểm soát sâu bệnh. Các phương pháp tự nhiên bao gồm sự kết hợp của côn trùng có lợi, nấm và phân compost hữu cơ có thể thay thế thuốc trừ sâu hóa học để kiểm soát các bệnh và côn trùng có hại cho cây trồng. Vì vậy, các sản phẩm được đảm bảo chất lượng và an toàn cho bạn và thân thiện với cây trồng và môi trường.

Previous
Next

Công nghệ tưới nước tự động cho rễ

Công nghệ tưới nước tự động cho rễ đưa nước thẳng vào rễ cây, giúp cây trồng có đủ độ ẩm để phát triển tối ưu mà không phải lãng phí năng lượng để tìm kiếm độ ẩm từ bên ngoài. Các hệ thống tưới nước cho rễ cũng cho phép các chất dinh dưỡng được đưa trực tiếp đến vùng rễ. Hệ thống hoạt động hiệu quả hơn so với các cách bón phân thông thường vì việc cung cấp và hấp thu chất dinh dưỡng của cây có thể được đo lường và kiểm soát cẩn thận, làm giảm nguy cơ bón phân quá mức.

Previous
Next

Thử nghiệm giống​

Các điều kiện được kiểm soát trong trang trại nhà kính của chúng tôi cũng cho phép tiến hành thử nghiệm giống. Trong các thử nghiệm này, các giống rau mới có thể được kiểm tra để xác định các điều kiện phát triển tối ưu và để đánh giá hiệu suất của chúng so với các giống hiện có – về năng suất, thời hạn sử dụng và hương vị. Thông qua các thử nghiệm này, chúng tôi có thể cải thiện hiệu suất của các trang trại, đồng thời cung cấp những kiến thức giá trị cho nông dân đối tác, chia sẻ các cách thức trồng và giống cây trồng mang lại thực phẩm tươi ngon hơn cho bạn.

Hệ thống bẫy côn trùng

Hệ thống bẫy côn trùng được sử dụng để loại bỏ hoặc ngăn chặn các loài côn trùng gây hại. Tại các trang trại, chúng tôi áp dụng hai hệ thống bẫy côn trùng là bẫy dính màu và bẫy pheromone để tối ưu hóa phòng chống côn trùng gây hại nhằm tăng chất lượng và an toàn thực phẩm cho rau. Các loại bẫy này sử dụng màu sắc và mùi hấp dẫn để dụ côn trùng vào hỗn hợp keo bẫy, ngăn không cho chúng tấn công cây.

Phương pháp thiên địch​

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm của sản phẩm là ưu tiên hàng đầu trong các trang trại của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát sinh học, biện pháp tự nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan đến sâu bệnh. Những biện pháp tự nhiên này bao gồm sự kết hợp của côn trùng có lợi, nấm và đất hữu cơ có thể thay thế thuốc trừ sâu hóa học để kiểm soát các bệnh và côn trùng có hại cho cây trồng. Do đó, mang lại những lợi ích cho cây trồng, môi trường và người tiêu dùng.

Trang trại nhà kính ​

Trang trại nhà kính là một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện đang được áp dụng trong nông nghiệp công nghệ cao. Nhà kính được thiết kế để kéo dài mùa sinh trưởng bằng cách kiểm soát môi trường, bao gồm nhiệt độ tăng trưởng và lượng nước tiêu thụ của cây trồng. Để đạt được điều này, các bộ cảm biến được liên kết với mái nhà để đo các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm trong nhà kính và sau đó điều chỉnh các tấm mái để kiểm soát lượng không khí đi vào bên trong trang trại. Ngoài ra, do nhà kính là một hệ thống khép kín, khả năng bị ảnh hưởng bởi sâu, bệnh sẽ giảm. Đồng thời hệ thống khép kín có thể giữ côn trùng có lợi và giảm sâu bệnh không mong muốn dẫn đến cây khỏe mạnh hơn. Điều này cũng có nghĩa là cần ít hóa chất hơn. Ngoài ra, mái nhà kính của chúng tôi được phủ một lớp màng đặc biệt giúp khuếch đại ánh sáng trong nhà và tán xạ đồng đều để cây trưởng thành một cách đồng đều. Hơn nữa, điều này cũng ngăn chặn các tia UV không có lợi cho cây trồng và chống đọng sương nhằm hạn chế hơn nữa các bệnh cho cây trồng.